PIAZZA
heet voluit Piazza dell’Arte vzw
(maar wij horen liever de afkorting)

NIEUW NUMMER & NIEUW ADRES!
+32 (0) 479 66 10 94

info@piazza.me

Droogdokkenweg 4
2030 Antwerpen

BTW 0476 616 131
REKENINGNUMMER:
IBAN: BE48 9733 6438 9527
BIC: ARSPBE22
RPR Antwerpen