info-image

Piazza is een mobiele kunstorganisatie, ontstaan uit de overtuiging dat elke jongere, ongeacht zijn of haar achtergrond, dezelfde kansen moet krijgen om zich ten volle creatief te ontplooien.

Piazza maakt creativiteit los. Onze ateliers zijn een vrijhaven van expressie vanuit de leefwereld van elk individu en elke groep. Met kunstzinnige, multimediale en crossover projecten inspireren we mensen voor het leven.

Piazza wil via cultuureducatie bijdragen aan de ontplooiing van jongeren tot verantwoordelijke en tolerante burgers, die met een kritische houding en verbeelding naar de wereld kijken.